ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đăng vào 13/08/2018 09:11:24

STT

Ngành học

Tải về

1

Ngành Luật

Download

2

Ngành Luật Kinh tế

Download

3

Ngành Luật Thương mại Quốc tế

Download

4

Ngành Ngôn ngữ Anh - Song bằng

Download

5

Ngành Luật Chất lượng cao

Download

6

Đào tạo liên thông

Download

7

Thạc sĩ nghiên cứu Download

8

Thạc sĩ ứng dụng Download

9

Nghiên cứu sinh Download