Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

Đăng vào 22/04/2022 16:41

        Được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với tên gọi là Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhân sự ban đầu chỉ gồm 03 viên chức (01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 chuyên viên). Trong những năm đầu hoạt động, mặc dù nhân sự còn rất mỏng, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết và đồng thuận cao, Trung tâm đã triển khai thực hiện các công việc khá mới mẻ (tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, xây dựng giáo án điện tử, xây dựng đề cương chi tiết học phần theo học chế tín chỉ cho đội ngũ giảng viên của Trường,…) nhưng luôn hoàn thành tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được phân công.

        Năm 2019, Trung tâm được đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí theo Quyết định số 5011/QĐ-ĐHLHN ngày 25/12/2019 và bổ sung thêm các chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó, Phòng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nên nhân lực của Phòng cũng được bổ sung thêm.

        Đến tháng 4/2024, Phòng có 10 viên chức và người lao động, gồm 02 lãnh đạo, 07 chuyên viên, 01 người lao động. Trưởng phòng là TS. Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên chính, chuyên gia trong lĩnh vực luật quốc tế; Phó Trưởng phòng là ThS Luật, Chuyên viên chính Phạm Thị Hằng có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục; các chuyên viên phần lớn đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, đã tham gia các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục có uy tín của Việt Nam. Các thành viên của Phòng là những viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong công việc, luôn đoàn kết và nhất trí cao. Với tôn chỉ lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học nhưng luôn tuân thủ các quy định của Trường và quy định pháp luật.

Họ và tên: Nguyễn Toàn Thắng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật học, Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng phòng

Họ và tên: Phạm Thị Hằng

Học vị: Thạc sĩ Luật, Chuyên viên chính

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Lê Thị Hạnh

Học vị: Thạc sĩ Thông tin thư viện

Chức danh: Chuyên viên chính

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thủy

Học vị: Thạc sĩ Luật

Chức danh: Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Thu Hà

Học vị: Thạc sĩ Luật

Chức danh: Chuyên viên

Họ và tên: Hoàng Diệu Linh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Chức danh: Chuyên viên

Họ và tên: Vũ Thị Lương

Học vị: Thạc sĩ Thông tin thư viện

Chức danh: Thư viện viên hạng III

Họ và tên: Trần Minh Hương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Chức danh: Chuyên viên

Họ và tên: Lê Hải An

Học vị: Cử nhân Luật

Chức danh: Chuyên viên

Họ và tên: Lê Thảo Lam

Học vị: Cử nhân Luật

Chức danh: Chuyên viên