ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đăng vào 10/03/2020 00:00

STT

Ngành học

Tải về

1

NGÀNH LUẬT

 Download

2

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

 Download

3

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 Download

4

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 Download

5

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – SONG BẰNG 

 Download

6

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

 Download

7

PHÂN HIỆU TẠI ĐẮK LẮK

 Download

8

PHÁP CHẾ BỘ NGÀNH

 Download

9

HỌC KỲ PHỤ

 Download

10

THẠC SỸ NGHIÊN CỨU

 Download

11

THẠC SỸ ỨNG DỤNG

 Download

12

NGHIÊN CỨU SINH

 Download

13

 

 

14

 

 

15