ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng vào 14/08/2022 00:00

STT

Ngành học

Tải về

1

NGÀNH LUẬT

Download 

2

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

 Download

3

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 Download

4

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 Download

5

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – SONG BẰNG 

 Download

6

PHÂN HIỆU TẠI ĐẮK LẮK

 Download

7

LIÊN KẾT ARIZONA

 Download

8

 

 Download

9

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

 Download

10

HỌC KỲ PHỤ

 Download

11

THẠC SỸ NGHIÊN CỨU

 Download

12

THẠC SỸ ỨNG DỤNG

 Download

13

 NGHIÊN CỨU SINH

Download

14

 

 

15