Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 4/2024

Đăng vào 03/04/2024 08:45

1. KQPK bài thi môn Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng pháp luật, ngày thi 21/01/2024: Xem tại đây!

2. KQPK bài thi môn Tâm lý học đại cương, ngày thi 05/12/2023: Xem tại đây!

3. KQPK bài thi môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, ngày thi 24/01/2024: Xem tại đây!

4. KQPK bài thi môn Kỹ năng đàm phán, ngày thi 10/01/2024: Xem tại đây!

5. KQPK bài thi môn Luật lao động, ngày thi 25/01/2024: Xem tại đây!

6. KQPK bài thi môn Luật lao động (Phân hiệu), ngày thi 18/01/2024: Xem tại đây!

7. KQPK bài thi môn Xây dựng lập luận pháp lý và viết trong nghề luật, ngày thi 15/01/2024: Xem tại đây!

8. KQPK bài thi môn Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, ngày thi 22/01/2024: Xem tại đây!

9. KQPK bải thi môn Luật hình sự 2, ngày thi 11/12/2023: Xem tại đây!

10. KQPK bài thi môn Pháp luật cộng đồng ASEAN - Phân hiệu Đắk Lák, ngày thi 23/01/2024: Xem tại đây!