Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và sử dụng đề thi của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 21/06/2023 00:00

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và sử dụng đề thi

Ngày 21.6.2023, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và sử dụng đề thi.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả 04 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trên cơ sở đó, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định hiện hành về công tác đề thi trong quy chế đào tạo, quy chế tổ chức thi kết thúc học phần thời gian qua.

Đại biểu cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Trường có PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng thường trực nhà Trường và hơn 60 Thầy, Cô là lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Bộ môn thuộc Trường và Phân hiệu.

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh mong muốn được lắng nghe, tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần; qua đó nâng cao chất lượng đề thi nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo.

ThS. Phạm Thị Hằng - Phó trưởng Phòng Đảm bảo lượng đào tạo và Khảo thí trình bày Báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, ThS. Phạm Thị Hằng - Phó trưởng Phòng Đảm bảo lượng đào tạo và Khảo thí đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng và sử dụng đề thi của Trường giai đoạn 2020 - 2023. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi, nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự đã gửi 40 lượt góp ý bằng văn bản và 11 lượt phát biểu trực tiếp với với hơn 50 ý kiến về các nội dung về công tác đề thi. Các nội dung góp ý đều nhấn mạnh vào công tác cải tiến các quy định, quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đề thi.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh ghi nhận toàn bộ các góp ý của đại biểu tham dự, sẽ báo cáo Ban Giám hiệu để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác đề thi.