Học phần Nghề luật và phương pháp học đại học

Đăng vào 15/08/2017 11:42

     

           Học phần Nghề luật và phương pháp học đại học ngành luật (tên trước đây là Phương pháp học đại học ngành luật) do Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo quản lý, được giảng dạy trong học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất nhằm giới thiệu cho sinh viên đại học hệ chính quy về tổng quan phương pháp học tập ở trường đại học, đặc biệt là phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ. Học phần cung cấp cho sinh viên một số phương pháp cần thiết cho việc học tập đạt hiệu quả tại Trường Đại học Luật Hà Nội (phương pháp tìm kiếm thông tin, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp viết bài luận, phương pháp thi kiểm tra, ...), giúp cho sinh viên tự tin, hứng thú học tập và đạt kết quả cao trong học tập.

          Bên cạnh các phương pháp học tập, sinh viên cũng được cung cấp các thông tin tổng quan về nghề luật, về các vị trí việc làm mà người học sau khi tốt nghiệp luật có thể đảm nhận.

         Cuối cùng, học phần bước đầu trang bị cho sinh viên các quy tắc đạo đức mà mỗi người hành nghề luật phải tuân thủ.

                 Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học lâu năm, hiện đang nắm giữ các cương vị lãnh đạo khác nhau tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra các giảng viên đều được đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các nước phát triển như: Anh, Pháp, Hòa Kỳ,  Nga, Bỉ, Thụy Điển,.....(danh sách các giảng viên xem tại đây).